Chyba się przyłącze ten ostatni typ chyba też na +